Япония / Japan

Използвани, с печат.

 

За този аукцион не се прилагат бонуси от другите ми аукциони (където има).

Готов съм да обсъдя предложения за цена, стига да е обоснована и в рамките на разумното.

 

Марките се намират в гр. Балчик