САМОКОВСКО КОВАНО ЖЕЛЯЗО ОТ ПЕРИОДА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО . САМОКОВЪ - БОРОВЕЦ .