Линк към сайта на PCGS за проверка:


https://images.pcgs.com/SecurePlus/31869999_max.jpg