разказ от Геро Искрин ,с. Попово от 1969 г . 

два листа и половина , подписанан от автора