Много запазена каса за Ракетаа от по старите модели---от 60-те години. Диаметър- 32.5 мм.