СД - Оригинални дискове 

СД - Elton John -Pocket man, the definitive hits(Елтън Джон)