Значката е от 70-те години на ХХ век.

Отлично състояние.