11,31 грама / каталог,    проба 925/1000

 

получавате монетата от снимките