Критика на практическия разум - Имануел Кант

 

БАН, 1974 г.