Вълноломъ - Константин Н. Петканов

 

Т. Ф. Чипевъ, 1934 г.