Бисмарк, източният въпрос и българското освобождение К Косев

 

Наука и изкуство, 1978 г.