Самоковският говор - Донка Вакарелска-Чобанска
 
БАН, 2002 г.