ПЪРВО ИЗДАНИЕ , ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ , ТИРАЖ - 2000 БРОЯ .