Земята, Космосът и Вие - Орфеус Филос, Виргиния Ессен

 

Квазар, 2002 г.