Не знам от какво оръжие е и затова съм снимал на милимитрова хартия.Всеки сам да прецени !!!!