Служат за стягане на капсулдетонатора и прерязването на шнура