Артериална хипертония - Чудомир Начев

 

Министерство на народното здраве, 1986 г.