Шедьоври на световната кухня. Книга 1-2: Италианска кухня

 

Труд, 2010 г.