Продавам старинен пергел от коларо-железарска работилница в много добро състояние, годен за ползване, истински уникат за познавачите. Размери видни от снимките. Пергелът е от дърводелска работилница преди Първата световна война. С него се уразмеряват ламаринени изделия които после се изрязват.