ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН ЦАРСКИ МЕДАЛ 1899 „СМЪРТТА НА КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА”