Българската буржоазна държава - Фани Милкова

 

Военна издателство, 1987 г.