Височина - около 16.50 см. и грамаж - 697    ,    Височина - около 15.50 см. и грамаж - 652  ,    Общо - 1.349 кг.    Много стари . Ръчна изработка.