50 стотинки 1974 г. Лот от два броя дефектни монети метал : мед-никел дефекти:лявата монета-герб завъртян на 10 градуса обратно на часовата стрелка дясната монета-герб завъртян на 10 градуса по часовата стрелка, има леко\"отхапване \" в средата