Състояние видно!

 

Размер: 105 x 75 mm(+/-) 

При спечелен и друг търг, комбинирам доставката!


Моля купувачът да осъществи контакт и предостави име,адрес и телефон!