Акция 25 акции от 400 лева на Българско - Чехско Акционерно Дружество за захарна индустрия - София 1938 год.

Много добро състояние.

Размер - 33 х 22.5 см.