2002 г. фонокарта мобика Р173 - 100 000 


бг пощи, еконт по тарифа
моля за контакт с имейл до два дни след приключване на търга