Дължина 35 см

Надписи на турски.

Механизма се движи.