рядка антикварна вещ, подхадяща за интериорни и др. цели