КОЛИЧКАТА Е ОТ 60 те ГОДИНИ НА ХХ ВЕК . САМОКОВ - БОРОВЕЦ .