Много стар арабски , османски коран, ръчно писан   ,корана не е цял  продава се  част от него 120 страници , размер 18/12.3 сантиметра , листовете на които е писан са с характерните за 18 век водни знаци - линии'

всякакви въпроси преди да наддавате пишете съобщение на личен !

АУКЦИОНА СЕ РЕСТАРТИРА ПОРАДИ НЕСЕРИОЗНОТО ОТНОШЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Superbus !