Оригинал в автвнтичен вид. мако е рязната 2см. по средата