Метални чирене за малък Гасер.

 

Новорегистрирани и такива с отрицателни коментари за невзети пратки заплащат стоката предварително.