Таро по Албрехт Дюрер - Глория Крайчева

 

Нике-НТ-89, 2000 г.