По пътя на спиралата - Нина Ничева

 

Аливго, 2006 г.