Грейдът и снимките казват всичко. Предпочитам предаването да стане при лична среща.