Триделна телескопична поличейска палка

-материал -стомана,

-ръкохватка -стоманена, покрита с гума амортизираща удъра

Разгъване -за около 1 сек.с едно  движение

Добро фиксиране ,както в разгънато,така и в сгънато положение .

Силен магнит фиксиращ я в затворено положение. 

Новата палка следва да се смаже преди употреба,за да се избегне риска от сазозатягане на конусните повърхнини .

 Размери-

отворена -около 50 см

затворена-около 20 см 

 

Комплектация

-палка

-калъф,текстилен

 

състояние-нова