Облигация за 20 лева златни Българско дружество Червен кръст - Безлихвен заем с премии - 1912 година.

Добро състояние.

Размери - 36 х 18 см .