Не знам от  и за какво оръжие са и затова съм снимал на милимитрова хартия.Всеки сам да прецени !!!!