Облигации по българското акционерно право - Камелия Касабова

 

Софи-Р, 2003 г.