Българо-американски културни и политически връзки

 

УИ "Св. Климент Охридски", 2004 г.