Петър Мутафчиев - Избрани произведения (2 тома) 1973г

том 1 - 682 стр

том 2 - 747 стр

 

Цената е за двата тома общо.