Османска империя 6 куруш АН 1223 /1808/г.

Махмуд 2 - 26г. от управлението 

тираж - неизвестен

14,5 гр. , 39 мм.

Сребро проба 170/1000