УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МОИТЕ АУКЦИОНИ:

Очаквам спечелилите мои аукциони да се свържат с мен до 24 ч.