Испания-5 песети 1957/69/-отл.запазена.БЗЦ

 

мед-никел 5,8 грама

диаметър 23 мм