Кръстът на посветения - Зол Алеф

 

Ванеса, 1995 г.