Стара картичка - Нареченските бани, Новата баня

Размер: 14 х 8.7 см

 

 

 

 

 

Остъпка за 10 и повече спечелени позиции

Желателно и колегиално е купувачът да дава рейтингов коментар след получаване на спечеленото!