щик ерзац за "Манлихер"М1895г.Острие от "Носим"91куплирано към дръжката на щик за"Манлихер"95.Нсй-вероятно е използвано каквото има за окомплектоване на трофейно оръжие.На кръстачката има маркировка Bp...16 с унгарския герб по средата.Ключалката работи, повърхностни поражения от корозия,липсва кания.