Прекрасна монета с Дъгова патина !

Непочиствана!

Монета за колекция!

Имам доста обяви от 

С Т О Т И Н К А . . .