масивна бронзова апликация лъвска глава.размери 15см/15см.