България 3 броя текстилни миниатюри орден 09.09.1944 1-2-3 степен  80-те г.